مراجعین محترم مرکز تخصصی طب کار سورین،ضمن تشکر از حسن انتخاب شما ، لطفا در زمان مراجعه جهت انجام کلیه معاینات، مدارک زیر را به همراه داشته باشید:

1 قطعه عکس۴*۳

کارت پایان خدمت/گواهی پایان خدمت یا معافیت(برای آقایان)

کارت ملی

معرفی نامه های صادر شده از شرکت مربوطه

لازم به ذکر است که قبل از مراجعه می بایست ۱۰-۱۲ ساعت ناشتا باشید.