لطفا برای دانلود فایل معرفی نامه جهت استفاده شرکت ها و ارگان ها به مرکز طب کار سورین بر روی دانلود کلیک کنید.

http://surinclinic.com/wp-content/uploads/2020/09/معرفی-نامه-کلینیک-تخصصی-طب-کار-سورین.pdf دانلود فایل