بیماریهای ریوی شغلی چطور درمان می‌شوند؟

وجود سیستم تهویه مطبوع

نور کافی و مناسب

استفاده از میز مخصوص که دارای عرض و ارتفاع استاندارد باشد.

استفاده از صندلی ارگونومیک با قابلیت تنظیم ارتفاع.

استفاده از زیرپایی برای قرار گیری مناسب و راحت پاها.

استفاده از copy holder برای خم نکردن بیش از حد گردن.
(با وجود رعایت نکات یاد شده ، باز هم امکان بروز بیماریهای خاص برای اپراتور وجود دارد . کم تحرکی هنگام کار با کامپیوتر ، چشم دوختن در مدت طولانی به صفحه مانیتور و حرکات یکنواخت و تکراری مچ دست ، ممکن است سبب بروز انواع عوارض شوند.)