شغل و گرما

folder_openاخبار
کار کردن درمحیط های گرم هم می تواند مشکل های پوستی ایجاد کند. مهم ترین مشکل پوستی در محیط های گرم، میلیاریا است. میلیاریا، ضایعه ای پوستی به دلیل تعریق بیش از حد است. این بیماری را در افرادی که…
ادامه مطلب